Busanhaeng (Train to Busan)
Trein rijdt door land vol zombies

Regisseur: Sang-ho Yeon (2016)Genre: horror / drama
Specificatie: Zuid Korea, Trainsploitation, Zombie

Onder andere met: Yoo Gong (Seok-woo), Soo-an Kim (Soo-an), Yu-mi Jung (Seong-kyeong), Dong-seok Ma (Sang-hwa), Woo-sik Choi (Yong-guk), Sohee (Jin-hee), Eui-sung Kim (Yon-suk), Gwi-hwa Choi (Homeless man), Terri Doty (Seong-kyeong (voice)), Jang Hyuk-Jin (Ki-chul), Seok-yong Jeong (Captain of KTX), Chang-hwan Kim (Kim Jin-mo), Myung-sin Park (Jong-gil), Eun-kyung Shim (Runaway girl), Soo-jung Ye (In-gil)
Doorzoek de database:
Zoek op alfabet: