Wandafuru Raifu (After Life)
Overledenen kiezen hun dierbaarste herinnering

Regisseur: Hirokazu Kore-eda (1998)Genre: drama / fantasy
Specificatie: Japan

Onder andere met: Arata (Takashi Mochizuki), Erika Oda (Shiori Satonaka), Susumu Terajima (Satoru Kawashima), Takashi Naito (Takuro Sugie), Kyoko Kagama (Kyoko Watanabe), Kei Tani (Kennosuke Nakamura), Taketoshi Naito (Ichiro Watanabe), Toru Yuri (Gisuke Shoda), Yusuke Iseya (Iseya), Sayaka Yoshino (Kana Yoshino), Kazuko Shirakawa (Nobuko Amano), kotaro Shiga (Kenji Yamamoto), Hisako Hara (Kiyo Nishimura)
Doorzoek de database:
Zoek op alfabet: