Yahhrrrrm: idd
Boobers: zeikerd!
Yahhrrrrm: New York (korte beschrijving)
Boobers: www.hjbm.nl
Boobema: Boobers houdt er wel fan om zinnen te beginnen met `Maar`, maar dat is taalkundig gezien fout. Een fout die je in veel recensies maakt!! Ook mag er niet in dezelfde zin zowel `maar` als `echter` staan, want dat is nogal dubbelop!