Boobytrap: Viel mij ook tegen. Aanvaardbaar, maar met deze regisseur en cast reken je toch op meer
Boobema: under construction