Yahhrrrrm: yep. beter dit.
Boobers: nu wel?
Yahhrrrrm: werkt echt ja
Boobers: De IMDB squeezer werkt weer, met een paar toevoegingen!
Boobers: Mooi man! In de documentaire zie je hem telkens in het vliegtuig... ook heel goed voor t milieu!
Yahhrrrrm: idd, elke boerenpummel heeft tegenwoordig een 9/11 docu gemaakt. ontopic: "A story posted on the Drudge Report Monday, stating that Vice President Al Gore`s Nashville, Tenn., mansion consumes more electricity every month than the average American household uses in an entire year, has sparked lively debate among bloggers of all stripes and political affiliations."
Boobers: ik heb al heelveel docus erover gezien. Ze waren toendertijd erg goed omdat ze hun stem lieten horen in een mediaonderdrukt Amerika, maar nu begint het een beetje een overkill te worden :-p
Yahhrrrrm: maar dat geeft een vertekend beeld. btw ik zag nog een 9/11 docu bij bart smit liggen in de 5 voor 5 euro bakken. lijkt me gruwelijk slecht, maar dat terzijde. volgens mij een goedkope rehash van gangbare theorieen
Boobers: ik voeg overigens meestal alleen de documentaires toe die ik goed vind. Dat geldt tegenwoordig ook steeds vaker voor films, tenzij ze overdreven slecht zijn.
Yahhrrrrm: ik zwengel hem pas aan als ik hem bekeken heb, wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. dat een 7 onder jouw docugemiddelde ligt, zegt overigens meer over jou dan over de besproken docu`s
Boobers: ga je nu weer de discussie aanzwengelen die je zo vernederend verloren hebt? Bovendien, zo overdreven goed beoordeel ik hem niet! Hij ligt volgens mij onder mijn documentaire-gemiddelde
Yahhrrrrm: hehe, net zoals jij, maar dan anders zeg maar
Boobers: doe maar niet want dan ga je toch kijken met een vooraf geveld oordeel
Yahhrrrrm: hoo jongen, ik heb hem op dvd! ga ik hem kijken? ehhhh
Boobers: whiewhie!
Yahhrrrrm: hehe dat wou ik ook net zeggen. beste argument everrr...
Boobbert: hjbm
Boobers: Een ding waar ik het mee eens ben: het emission trading system pakt wellicht averechts uit want fabrieken in arme landen gebruiken het geld wat ze hierdoor krijgen alleen maar om uit te breiden of aan hun werknemers te geven, die met het geld auto`s kopen!
Boobers: 10) Er zijn prima grafieken en satelietbeelden waarop te zien is dat the anual freeze niet de anual melt kan bijbenen op de polen. Er zijn tijden dat antarctica groen was: vele miljoenen jaren geleden. Maar daarmee kan je niet vergelijken. Toen bevond de aarde zich in een hele andere situatie
Boobers: 9) Zou kunnen
Boobers: 8) Hij doet wel zijn best om te proberen aan de man te brengen dat global warming positieve effecten zal hebben. Zo in de toekomst kijken wordt het een beetje speculeren. De winter zullen iig warmer worden, das wel lekker :-p
Boobers: 7) Niet alleen steden, maar landen in zijn geheelheid hebben warmterecords gebroken. Maar nogmaals: de grote impact moet nog komen
Boobers: 6) Dit is echt onzin! Dus zonder de menselijke uitstoot was er nu een ijstijd op aarde? Dat lijkt me, als dat waar zou zijn, ook dr.mengele uithangen met de natuur
Boobers: 5) Hoe warm het zal worden door onze CO2 uitstoot zal de komende jaren blijken. Dus de gegevens over de globale temperatuur zal nu gemeten worden en aan de grafiek teogevoegd worden. De auteur geeft hier wel toe dat co2 levels hoger zijn dan ooit tevoren, dat is al iets :-p
Boobers: 4) Ken ik niet
Boobers: 3) Kilimanjaro is geen case-study van me, dus zou best kunnen. Maar globaal gezien trekken gledjers zich terug. Daar is harde facta over te vinden. Dat kan je ook 1e hands zien als je dat wenst, door gledjers op te zoeken
Boobers: 2) Klimaatsverandering is nooit goed voor milieu, gezondheid of landbouw. Voornamelijk voor de landbouw is het desastreus. De meeste crops zijn in een bepaald gebied door het klimaat. Als dat verander verwart het enorm. Meestal zich uitend in uitdroging
Boobers: die "ONE-SIDED" bullets een stukkie naar onderen: 1) Hij zegt dat technological improvements, wat fossil fuel gebruik ook is, `a great blessing` zijn. Hij acknowledges het wel. Iedereen is het erover eens dat fossil fuels enorm convenient zijn! Het gaat er juist om dat ze té convenient zijn!
Yahhrrrrm: deze is ook leuk: http://www.ecoworld.com/home/articles2.cfm?tid=411
Yahhrrrrm: teneinde? http://article.nationalreview.com/?q=YmFiZDAyMWFhMGIxNTgwNGIyMjVkZjQ4OGFiZjFlNjc=
Boobers: Hier een artikel voor jou yahrm: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6401865.stm
Boobers: ik geef NIX toe! Ik bekijk zaken altijd van meerdere kanten en trek conclusies over wat het meest waarschijnlijke is. Zo ook met 9/11 bijvoorbeeld: veel argumenten van de conspiracytheorists bleken niet te kloppen, anderen verblijven heel vaag. Een onderwerp waarover ik overigens veel minder af weet dan van global warming. Het klopt dat je in de wetenschap nooit iets zeker kan weten, net als met alles in het leven. Ik heb daarom ook >90% genoemd, bijvoorbeeld. ik `geloof` daarom dat het het meest waarschijnlijk is dat iets op een bepaald manier is. Maar dat betekent niet dat het een geloof is. Want bij een geloof neem je iets blind aan, en dat is bij mij absoluut niet het geval. Ik heb de verschillende voors en tegens nu van zoveel kanten en uit zoveel bronnen gehoord, dat ik met een bepaalde zekerheid het meest waarschijnlijke kan vaststellen. De gevolgen inziende, leidt dat weer tot de conclusie dat er iets aan gedaan moet worden. Als er een 0,0001% kans is dat jij je kapotrijdt in een auto, weerhoudt dit je niet om auto te rijden want je kan met een bepaalde zekerheid zeggen dat het ritje vast wel goed zal gaan.
Yahhrrrrm: daarenboven: indien je ervoor kiest iets aan te nemen, cq te geloven, maak je een scherpe keuze. dit vertroebelt je objectieve kijk op zaken en maakt dat je er niet met een kritisch oog naar kijkt. wat jouw epertschap betreft; ik heb honderden rap cd`s en kan tientallen ervan moeiteloos meerappen. nu ben ik zeker een connaisseur van de afro-amerikaanse cultuur? zo werkt het niet en dat weet jij ook wel. geef gewoon toe dat je deze docu goed vindt, enkel omdat er wordt beweerd wat jij al vond. als deze docu een strekking had, met een tegenovergestelde uitkomst, dan had je het afgedaan als petroleum-propaganda. ook al was het gelardeerd geweest met valide argumenten.
Yahhrrrrm: ik haal geen vergelijking met HET geloof aan. hetgeen ik beweer is dat indien je tot aannames komt, dit een bepaalde mate van geloven impliceert. je neemt immers iets aan en weet het niet zeker, ook al baseer je je daarbij op wetenschappers en hun `onafhankelijke` onderzoeken. wetenschap is overigens een religie, maar dat terzijde.
Boobers: Dat je niets wist over het broeikas effect, wist ik al. Ik waardeer het dat je dat eerlijk toegeeft! Wat ik niet waardeer is dat je wederom je vergelijking met een geloof aanhaalt. Ik kan er nix mee. Jij gelooft toch te heilig dat broeikasstudies een geloof is. Wat je typt over mij is een weerspiegeling van jezelf. Dit doen mensen wel vaker. Ze projecteren dan hun tekortkomingen in anderen. Ik hoop dat je dit inziet, want dan groei je mentaal. Zelf ben ik nix opgeschoten. Want de discussie is wederom blijven haken bij óf er broeikaseffect is, niet wat oplossingen zouden kunnen zijn.
Boobbert: Ho jongen ben ik iets aan het intikken staat dat van Yaahrm er ineens bij waardoor ik de helft niet had hoeven melden
Boobbert: Yahrm voert wel degelijk feiten aan. Als feit noemt hij o.a. dat jij als amateurkenner (Mooie titel waaruit veel waardering spreekt toch?) nooit zo overtuigd kan zijn van je punt aangezien je je alleen kan baseren op kennis uit tweede hand (niet door jezelf achterhaald dus). Om zo stellig overtuigd te zijn van iets wat je uit tweede hand hoort is zeer zker vergelijkbaar met het volgen van een religie!
Yahhrrrrm: hahaha dit is nu typisch de respons van een orthodox persoon die is vasgeroest in zijn heilige geloof. jij mag van mij best iets geloven -wat interesseert mij dat verder-, maar dat maakt het nog niet een feit, ook al meen je dat dus zelf van wel (logisch, je gelooft het immers). het bevreemdt me daarentegen dat jij niet wil erkennen dat wat voor de een een feit is, coor de ander niet een feit is. en ja, ik trek je expertise in twijfel. jij hebt misschien een hoop tweedehands kennis, maar zero eerstehands kennis. ik verschoof de aandacht van de discussie bewust. echter niet om hem niet te winnen. er is namelijk iets structureels aan de hand, dat veel breder getrokken dient te worden. aan de hand daarvan heeft het in elk geval sterk de schijn dat jij enkel zaken aanneemt, zonder trial and error. bovendien ga je ook nog eens voorbij aan het feit dat de wetenschap niet altijd het ei van columbus heeft. en dat is wat global warming betreft nav rebuttals uit het verleden wel duidelijk. indien er echter iets wordt aangetoond, zul jij dat nooit accepteren daar de uitkomst niet strookt met wat jezelf gelooft. natuurlijk is aantonen een vaag begrip en wanneer wordt iets aangetoond? maar dat geldt natuurlijk twee kanten op. het is uitermate zwak om zgn tegengeluiden af te doen als propaganda en argumenten die in je straatje passen zonder wikken of wegen aan te nemen. tot slot wens ik op te merken dat ik niet bijzonder veel weet van het broeikaseffect, om de simpele rden dat het me geen reet interesseert. dit staat misschien zwak in een discussie over broeikaseffect, maar het tegendeel is waar: ik hoef alleen maar te bewijzen dat jij niet met ook maar 30% zekerheid kunt zeggen dat je gelijk hebt. en dat maakt mij de winaar van de discussie. maar ja, dat zal jij ook wel niet als feit accepteren, hehe. over de recensie: ik haal hem weg, als jij dat ook doet. of puur om jou te irriteren ga ik de film een keer kijken zoal jij hem ook bekeek: vasatgeroest in mijn eigen ideeen, die in mijn geval dus totaal niet overeenkomen met het gebodene. dan gaat er overigens nig een punt van mijn beoordeling af, dat kan ik je nu al voorspellen. en ook dat is een feit.
Boobers: Ik hou me er al jaren mee bezig ja. Meer dan 10 jaar. Wil je beweren van niet? Zo ja, waar baseer je dat dan op? Ik beweer heus geen klimatoloog te zijn, maar ik weet er wel veel van af. Jij bent nog triester dan de sceptici! De sceptici proberen nog argumenten te verzinnen die met de discussie te maken hebben. Jij zit me alleen maar persoonlijk aan te vallen, te doen alsof het een religie is en het onzinargument aan te dragen dat je nooit iets zeker kan weten. Wanneer ga je de recensie weghalen?
Yahhrrrrm: jaja, je houdt je er al jaren mee bezig. dat klinkt in mijn simpele oren als de woorden van iemand die eerstehands kennis heeft geextraheerd uit beproefde onderzoeken. nu weten we beiden dat dat op jou niet van toepassing is. jij hebt je `feiten` uit artikelen, boeken en docu`s. zoals Napoleon ooit al zei "History is a lie agreed upon." ik wens hiermee niet je bronnen te ridiculiseren, maar wel te bagatalliseren. een simpele blik op de allereerste wetenschappelijk literaire werken leert ons immers dat zij het dikwijls bij het verkeerde eind hadden. dat zal met de kennis van de -pak hem beet- 24e eeuw ook vaak op jouw bronnen van toepassing zijn. ergo, en nogmaals: iets is een feit voor jou, als je het gelooft. maar dat maakt het nog geen feit an sich. compris?
Boobers: Voor de duidelijkheid: tieten en bloed zijn nooit slecht. Het probleem hier is dat jij te ijverig bent om in hokjes te stoppen. Ik kijk altijd met een erg kritisch oog naar dingen. Zoals ik nu al 10x heb gezegd, hou ik me hier al jaren mee bezig. Je probeert me, net als Boobbert, af te schilderen als iemand die overal op hapt. Helaas, deze beschuldiging is even onwaar als de argumenten die je opnoemt omtrend global warming. Je weet er gewoon nix van af. Jij weet over andere dingen heel veel. Over tieten en bloed, bijvoorbeeld...
Yahhrrrrm: hehe ik kom al in de buurt. hoe dan ook, als je iets wil geloven, dan is het zo -voor jou dan- terwijl het niet zo hoeft te zijn. feiten bestaan vaak niet. bestaat god? ik zeg nee, maar vraag het een christen of moslim. als je terugziet in een docu exact bespiegeld je eigen denkpatronen, dan zul je de docu goed vinden. dat de docu voor een ander bullshit is, accepteer je dan niet daar het jouw `bijbel` is. wat boobers betreft: docu`s zijn zijn smaak, oftewel hij kijkt er graag naar; het liefst anti-amerikaanse met conspiracies. als hij dat dus terugvindt in een docu, net als wanneer ik tieten en bloed zie in een film, vindt hij die docu goed, zoals ik die film met tieten en bloed goed vindt. objectief, of vanuit een metastanspunt bekeken zijn beiden misschien wel superslecht en in het geval van de docu onwaar, onbetrouwbaar, suggestief of misschien wel propaganda. de gelover zal dit echter nooit erkennen, om het simpele feit dat het voor hem de waarheid is. hij ziet echter enkel terug in de docu wat hij al vindt van de materie en is niet op zoek naar informatie of iets dergelijks. om tergu te gaan naar de analogie die ik trok: ik zit met popcorn op de bank en het verstand op nul naar tieten en bloed te kijken. boobers doet exact hetzelfde met zijn docu`s. hier is niets mis mee. per slot van rekening wil je als kijker vermaakt worden. kom echter niet aanzetten met de arrogante idee dat je de heilige waarheid in pacht hebt. dit is gewoon bullshit (misschien is het geen bullshit, maar dat geloof ik- dus is het voor mij een feit) als je nu begrijpt wat ik misschien bedoel, boobers? want laten we wel wezen -sla de docusectie op filmboob- er maar op na, je beoordeelt die dingen veeeeel te hoog, puur omdat je ze dus vermakelijk vindt. maar niet zozeer omdat het aanzet tot reflectie of uberhaupt klopt wat er gezegd wordt. ik zou mijn bevindingen in elk geval niet uit docu`s halen, maar goed: to each his own.
Boobema: volgens mij betrof het de correlatie cfk met ozon!
Yahhrrrrm: bottom line: dit is gewoon veel te veel eer voor een veredelde slideshow. angst is overigens wel degelijk de main sellin point, kijk alleen maar naar de hoes en de titel. dat gore er uiteindelijk een positieve draai aangeeft ("wij superyanks hebben de oplossing") is in dezen niet zo relevant. nb, ik bedoelde overigens de korrelatie tussen co2 en ozon depletion, foutje. dat is overigens een voorbeeld van een veronderstelling die gewoon waar werd geacht en later dus ontkracht. dit geldt waaschijnlijk voor allerhande onderzoeksresultaten die nu als feit worden gepresenteerd. maar goed, een gelovige is niet voor rede vatbaar en een scepticus niet voor tegenargumenten. laten de feiten ergens in het midden liggen. gore verdient enkel de credits voor het zichzelf op de kaart zetten na het verkeizeingsdebacle, maar dat is dan ook de enige merit. inhoudelijk is het niet nieuw -dat geef je zelf ook al aan- en zeker niet 100% betrouwbaar. kortom, waarde: 0,0
Boobers: wie het veroorzaken weten wij al: voornamelijk jij, omdat je een Yank bent! Op een 2e plek staan inmiddels de Chinezen. Zij stoten per hoofd veel minder uit, maar er zijn zoveel hoofden! Nauw gevolgd door Europa.
Boobema: Het is in die zin belangrijk om te weten wie of wat de klimaatverandering veroorzaakt, omdat je anders niet aan oplossingen kunt werken (of uberhaupt weet of het nodig is om aan oplossingen te werken of niet).
Boobers: bedoel je de keuze "feestend ten onder gaan" of "een laatste inspanning verrichten"?
Boobbert: En sowieso houd ik niet van halfslachtig. Dus of we willen de ecologische ramp afwenden en gaan dan ook echt iets doen (en niet alleen de kachel een graadje lager zetten) en erkennen we dat ons handelen buiten een klimaatverandering nog zoveel andere negatieve effecten met zich meebrengt die we nog niet eens weten ofwel we leven er lekker op los en zien wel wat de tijd ons brengt(behalve tilburg aan zee)
Boobers: ik bedoel de zin: "Maar om dan al die poeha te maken over iets wat in het geheel zo weinig voorstelt. "
Boobers: Die laatste zin moet je me toch echt even uitleggen!
Boobbert: Waar ik het wel eens mee ben is dat je op filmboob minder makkelijk kan discussieren dan in het echt.
Boobbert: Maar nog even samengevat. Mijn punt is dat jij zomaar klakkeloos achter een lobby aanloopt en niet verder denkt.
Boobbert: Wel of niet door mensen gecreeerd. Grote klimaatveranderingen hebben er al menigmaal plaatsgevonden. De natuur overleeft het wel hoor, hooguit de mensen niet. En wat maakt het in weze uit of die klimaatverandering wordt veroorzaakt door ons of door bijv. een meteoriet?
Boobbert: Het gaat er helemaal niet om om de discussie te reduceren. Het gaat erom dat jij je zeer stellig uit, waarin je net doet dat iedereen die iets anders denkt dom is. Daarbij ben ik de eerste om te zeggen dat mensen de wereld verneuken. Daar heb ik echter geen Al Gore propaganda voor nodig. En ik heb er ook niet een aanwijsbaar effect voor nodig zoals de meeste andere mensen. Het lijkt me een makkelijk te beredeneren feit dat we ecologisch gezien geen toppert aan het squeezen zijn. Maar om dan al die poeha te maken over iets wat in het geheel zo weinig voorstelt.
Boobbert: Wederom begrijp je mijn punt niet.
Boobers: nee okee, maar wat wil je dan? Omdat we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat klimaatverandering door de mens is veroorzaakt maar aangezien we dat met `slechts` >90% zekerheid kunnen zeggen het maar laten zitten en erop gokken dat de theoriën van duizenden wetenschappers fout zijn en er niets aan het handje is?
Yahhrrrrm: dat boobbert daar vaker mee komt aanzetten, betekent niet dat hij HIER wat dat betreft ongelijk heeft.
Boobers: @Boobbert: Je eeuwige opmerking dat je nooit dan maar ook iets kan weten verveelt me een beetje, eerlijk gezegd. Je weet nooit zeker dat 1 + 1 = 2 en een cirkel is langer dan een rechte lijn. Whatever, al die ongein vind ik te simpel en reduceert discussies tot onzin. Maar jij je zin: wij weten nix 100% zeker, maar wel > 90% zeker. Nu tevreden? Wij weten wel 100% zeker dat Yahrms opmerking van geen kant kloppen.
Boobema: @Boobbert: Mijn opmerking was niet tegen jou gericht. Daarnaast, gebruik voortaan ajb gewoon de boob-namen!
Boobbert: Daarbij klopt wat Hylke zegt over propaganda en dergerlijke van geen kant. Mijn punt was nl. niet dat het allemaal propaganda is etc. Mijn punt was dat mensen hier net doen alsof ze van alles weten terwijl de info waaroip het gebaseerd is niet betrouwbaar is. Daarbij liggen zaken zoals klimatolgische veranderingen zo complex dat geen enkel onderzoeker uit welk gebied dan ook en ook niet samengevoegd weet wat voor effect wat precies zal hebben. Zo zou het dus evt. mogelijk kunnen zijn dat het leidt tot opwarming, maar ook tot afkoeling en een nieuwe ijstijd, maar misschien ook wel tot het ontstaan van een nieuwe ziekte, het uitbreken van een oorlog, het schrijven van een doktersroman, een nieuw realitysoapprogramma of een Nederlandse winnaar op het eurovisie songfestival. Het is zo bekrompen te menen dat je weet hoe het zit met deze dingen. In die zin klopt Yaaahrms argument van klakkeloos aannemen helemaal! Je pakt een willekeurige theorie die op dat moment het meest gepropageerd wordt en je slikt het als zoete koek zonder naar de miljoenen andere mogelijkheden te kijken.
Boobbert: Coolest action on filkmboob this year ever!
Boobers: Je hebt tot nu toe nog niets gezegd wat klopt, behalve dat Gore niet het internet heeft uitgevonden!
Boobema: Gelijk heb je zeker niet. Niemand kan in deze discussie weten of ie gelijk heeft. Wel een vermakelijke actie trouwens, hoewel je eigenlijk nog wat later uit je schelp had moeten komen.
Yahhrrrrm: nee hoor, de recensie heb ik zelf geschreven. en ik heb natuurliojk gewoon gelijk; daarvoor hoef ik deze zooi niet te zien.
Boobers: Missie geslaagd? Was het een kamikaze-missie? vage zooi yahrm! Je gaat toch geen copycat worden he?
Yahhrrrrm: dan is mijn missie geslaagd. ik heb deze documentaire namelijk helemaal niet gezien. en dat ben ik ook niet van plan! (zal de recensie verwijderen)
Boobers: Je hebt gelijk! Maar zo`n klein forumvenstertje ontleent zich niet erg goed om uitgebreide argumentatie te typen! Maar ik zal het eens proberen aan de hand van Yahrms recensie. Angst is niet de sleutel. Uiteraard is het een angstwekkend iets, maar Gore is juist positief over de mogelijkheden! Hippie-achtig? Het zijn voornamelijk overheden die hier onderzoek naar doen. Overheden zijn niet hip. "Er wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat klimatologische veranderingen in de eerste plaats niet door de mens "... Dat is niet waar. Hij toont co2 en temperatuur gedurende de afgelopen half miljoen jaar. Marginaal: dit blijkt dus niet zo te zijn, vandaar dit probleem. Let een beetje op, man! De ijstijd is niet relevant, we gaan een warme periode tegenmoet. Voor batterijen en accus`s heb je windmolens en zonnepanelen nodig. Het gat in de ozonlaag is er nog wel. Het is nu aan het afnemen DANKZIJ MENSELIJK INGRIJPEN. Als wij niet globaal hadden besloten om dit te doen na initiatieftoning van mensen zoals Al Gore, was er nu 10x zoveel kanker. Denk eens na man, yahrm
Boobema: Maar er wordt in deze hele discussie nauwelijks met bewijzen gekomen. Puur het aangeven van `sceptici zitten ernaast` of `wetenschappers zijn niet te vertrouwen` of `het is propaganda` slaat in het licht van deze discussie natuurlijk nergens op. Dat is erg makkelijk geroepen en kan voor beide argumenten en kampen opgaan. Dit is geen discussie voeren, maar elkaar proberen wijs te maken dat de een er meer verstand van heeft dan de ander.
Boobers: het verhaal over smeltwatermeren is niet hypothetisch aangezien dit is gebeurd in het verleden. Dit meer vormde zich toen in the great lakes in amerika. Toen het openbarste raakte Europa 1000 jaar in een ijstijd. Wat propaganda betreft: Alles kan overal propaganda zijn. Kom eerst maar eens met wat bewijzen dat dat zo is. Van de kant van sceptici is wel al bewezen dat het meestal om propaganda gaat vanuit de petroleum lobbies.
Boobema: dat verhaal over smeltwatermeren is natuurlijk helemaal zo hypothetisch als de pest.
Boobbert: Yahhrm had het niet over die opmerking maar over mijn punt in het algemeen. Hij vat het zelfs goed samen. Als je dat al niet snapt hoe serieus valt dan jouw iterpretatie te neme van de door jou geleze ifo?
Boobers: korrelatie tussen co2 en global warming bullshit? Bedoel je het verband ertussen? Euh, dat is een heel simpel en logisch verband. Iedereen is het erover eens dat dat zo is, ook sceptici. Wat boobert bedoelt is waarschijnlijk de situatie waarbij door global warming een groot smeltwatermeer kan ontstaan (op groenland bv). Het meer kan vervolgens uit zijn voegen barsten en de zee instromen. Als dit gebeurt bij de golfstroom, stopt de stroming. Dan komt er een ijstijd in Europa.
Yahhrrrrm: jij als kenner zult toch toegeven dat er een hoop topresearchers waren die in het verleden dingen aannamen, bijv. de korrelatie tussen co2 en global warming, die later gewoon bullshit bleken te zijn. al die dingen die nu uit de onderzoeken komen zijn dus ook niet per definitie waar. wat boobbert aangeeft is feitleijk mijn punt: het is bij dit onderwerp zeer moeilijk om het naadje van de kous te weten te komen. daarnaast heeft hij gelijk over de propaganda die er dikwijls achterzit, van partijen met verschillende agenda`s en derhalve verschullende onderzoeksresultaten.
Boobers: Omdat de tijd van de sceptici over is
Boobbert: Nog niet zo lang voordat de film uitkwam was er eveneens door een hoop topondezoekers onderzocht dat het smelten van de poolkappen juiust een nieuwe ijstijd inluidt ipv global warming. Waarom horen we daar ineens niets meer over?
Boobers: Bijna alles wat Gore vertelt, wist ik al. Wat hij vertelt is niet van hem. Het is slechts een samenvatting van een berg uiterst deglijk onderzoek door duizenden toponderzoekers in allerlei onderzoeksvelden, na tientallen jaren van research. Veel van deze onderzoeken heb ik zelf ook gevolgd, lang voor deze film, dus je opmerking over `klakkeloos` is werkelijk waar nergens op gebaseerd.
Yahhrrrrm: zijn doel was om een popfestival met gote namen te organiseren. btw, voor iemand die zich al 10 jaar in de materie verdiept, vind ik de recensie nogal pover cq geen overtuigend, met steekhoudende argumenten gelardeerd, betoog. je neemt alles klakkeloos aan van al gore, de man die tevens beweerde het internet te hebben uitgevonden.
Boobbert: Sowieso moet je ervan uitgaan dat alle info die makkelijk toegankelijk is propaganda is voor het een of het ander. Meneer Gores zonder een dubbele agenda? Ik dacht het niet!
Boobbert: Volgens mij zij beider jullie stellingen niet te bewijzen en al helemaal niet door jullie Het enige wat jullie doen is feitjes die anderen hebben ondezocht opsommen zonder precies te weten hoe tot doie feiten is gekomen en hoe die zijn berekend. De eerst van jullie die uit zichzelf (dus ook zelf helemaal onderzocht en berekend en niet gewoon overnemen van een andere dude) een geldig en valide bereking laat zien waaruit hetgeen je beweert klopt krijgt van mij een krat bier. Dan mag je waty mij betreft ook beweren dat je er erg veel verstand van hebt. Ook al ben ik er van overtuigd dat geen mens op deze aardkloot er verstand van heeft en dat dus alle mogelijke uitkomsten waar zouden kunnen zijn.
Boobers: er is altijd broeikas effect geweest op aarde. Anders was het bitter koud. Maar deze discussie globaal bekeken: je kan genoeg `bewijs` vinden dat er geen global warming is aangezien petroleum lobbies hiervoor zorgen. Ik volg het onderzoek hierover al minstens 10 jaar. Het is een van de dingen die me het meest interesseert in het leven. Ik weet er veel vanaf. Dus ik wil wel een discussie met je aangaan, maar dan moet je je wel eerst wat meer in verdiepen. Uit je recensie is al in een oogopslag te zien dat je dit nog niet hebt gedaan.
Yahhrrrrm: over 100 jaar is het 5 graden celsius warmer. de afgelopen 20 jaar is grofweg 30% van die warmtestijging veroorzaakt door zonactiviteit. deze neemt alleen maar toe. de opwarming wordt tevens veroorzaakt door na-effecten van een ijstijd. voordat de mens uberhaupt op deze aardkloot wandelde was er ook al een broeikaseffect. het huidige model in dezen past binnen de gebruikelijke, natuurlijke variaties.
Yahhrrrrm: of jij slikt alles voor zoete koek. http://article.nationalreview.com/?q=YmFiZDAyMWFhMGIxNTgwNGIyMjVkZjQ4OGFiZjFlNjc=
Boobers: Angst de sleutel? Hij is juist optimistisch (té optimistisch naar mijn mening). De hele wetenschappelijke community heeft onlangs nog een verdrag opgesteld waarin gezegd wordt dat global warming een feit is (door mensen aangericht). Dus selectief is het simpelweg niet: dit is wat er bekend is over het voorval. Wetenschappers zijn er eensgezind over. Staat jouw mening boven hun mening? Hij beschrijft ook klimatologische veranderingen. Al Gore is o.a. een klimatoloog. Accu`s kan je ook milieuvriendelijk opladen. Jeetje, jij weet er echt niets van af en hebt erg slecht opgelet!
Boobers: dan moest is zijn zijn!
Boobbert: Misschien bedoelde hij menners.Tietuuuuuuuuh
Boobbert: Had het veel uitgemaakt of Al Gore of Bush aan de macht was geweest? Eh noooooooooooooooooooooooo!
Boobema: gleTSjers, maanD?landing, meneNs