Boobema: `in het straatje van` zou beter zijn
Boobers: ik vind hem prima
Yahhrrrrm: maar die zin klopt niet! (contradictio in terminus)
Boobers: Zout op man! ik licht het toch toe in mijn zin!?
Yahhrrrrm: ik bedoel dat iets dat een graadje slechter is, sowieso niet van hetzelfde kaliber kan zijn
Boobers: vooruit dan, omdat je zoveel moeite deed!
Yahhrrrrm: ka·li·ber (het ~, ~s) 1 middellijn van de ziel van vuurwapens, kogels en buizen enz. 2 grootte, zwaarte of omvang van een voorwerp => formaat 3 kwaliteit, gehalte 4 gereedschap waarmee de juiste afmetingen van een werkstuk gecontroleerd worden door deze te vergelijken met de afmetingen van het kaliber
Boobers: het zijn de toppers die je het laatst opsomde. lijkt me duidelijk in dit verband
Boobema: laatstgenoemde lijkt niet op de juiste plek te staan.... wat zijn dan de eerstgenoemde?? hiervoor genoemde lijkt me beter