Boobers: ik zal eens een nieuw genre aanmaken op filmboob...
Boobbert: Die argumenten ken ik, maar ik vind het kort door de bocht een film alleen daarom feelgood te noemen. De boodschap van de film ervaren de meeste mensen toch echt niet als feelgood en daar gaat het om.
Yahhrrrrm: de humberto tan-analogie gaat helemaal mank, behalve filosofisch gezien dan. overigens heb ik de film wél gezien en zelfs gerecenseerd hier op filmboob. ik ervoer de film alszijnde een feelgood film. net zoals dat bijvoorbeeld westerns in een hoop soorten komen, geldt dat voor feelgood movies ook. de visuele en narratieve trucjes die worden uitgehaald bij crash, zorgen ervoor dat ik er niet meer van kan maken dan een feelgood movie. maar wel een die dat ietwat sluimerend doet, opdat onoplettende lieden, zoals jij, in een discussie het standpunt kunnen innemen dat het geen feelgood movie betreft.
Boobbert: Er is vaak rede voor discussie en een meningsverschil is altijd wel te begrijpen, maar iets dat iets niet is kun je niet ontkennen, behalve als je het filosofisch gaat bekijken. Maar Humberto Tan is gekleurd en niet blank en op die manier is Crash zeker geen feelgoodmovie. Kom maar op met jullie argumenten. Yaaaaaahrm jij hebt hem geloof ik niet eens gezien?
Boobers: Inderdaad zeg!!
Yahhrrrrm: crash IS een feelgoodmovie
Boobbert: Waarschijnlijk door boobers niet aangezien die Crash ook een feelgoodmovie noemt.
wizzie: Ik vraag mij ten stelligste af ... of het verhaal begrepen wordt ? Mijns inziens SLAAPT 98% van de bevolking verder !